Sadová 621/9, 90501 Senica +421 346574468 0917 762 668 info@dentadent.sk
  • 68674__ACT9293-Edit.jpg
  • 88162_BIW-toothpaste.jpg
  • img3.jpg
  • img4.jpg
  • young-beautiful-woman-white-teeth-260nw-1067078210.jpg

O nás

 Aktuality

 

Oznámenie

 

Od 21.8. 2023 - 31.8.2023 neordinuje MUDr. Sárkányová pre dovolenku.

Bolestivé stavy ošetria nasledovní lekári do 10 hod.

(opuchy úrazy, neutíchajúca bolesť)

 

21.8 - 24.8.    MUDr. Horská B. -Dental BB s.r.o., Poliklinika Senica, Sotinská 1588

25.8.               MUDr. Čulen M.- poliklinika Senica, Sotinská  1588 

28.8.,31.8.     MUDr. Ihab Ibrahim  - Jordent s.r.o. - Radošovce 144 - Zdravotné stredisko

30.8.               MUDr. Ihab Ibrahim - Jordent s.r.o. - Poliklinika Senica, Sotinská 1588 

 

 

 

 

 

Naše zdravotnícke zariadenie od 5.6.2023 poskytuje zdravotnú starostlivosť v nových priestoroch na

adrese:

 

Centrum Hurbanova B

Hurbanova 2944/40D

90501 Senica

2. podlažie , zadný vchod (od potoka)

 

Nájdete nás v budove vedľa budovy Renaultu, nad predajňou Jamsport, prechod je možný aj cez túto predajňu od 9 hod.

 

Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na Vás v nových priestoroch   smile.

 

 

                                 Nové telefónne číslo:                         0917 762668

Pevná linka je zrušená.

 

 

 

 

Vážení pacienti,

 

 

chceli by sme Vám objasniť zmenu v objednávaní v našom zdravotníckom zariadení (ZZ). Naše ZZ sa dostalo do situácie, keď môžeme ponúknuť našim pacientom len 7 mesačnú objednávaciu dobu.

Táto situácia vznikla z nasledovných dôvodov:

  • od júna 2021 pracuje v ambulancii len jeden zubný lekár,

  • zvýšil sa záujem o ošetrenie z dôvodu odkladania tohto ošetrenia počas pandémie Covid -19 a zároveň sa aj zhoršil zdravotný stav chrupu u veľkého počtu pacientov,

  • postupne prichádzajú pacienti z nového obvodu po MUDr. Kaščákovi, ktorého časť nám pridelili v roku 2015 a vyžadujú rozsiahle ošetrenie a rekonštrukciu chrupu.

 

Nie je v našich časových možnostiach adekvátne a s ohľadom na potrebu následných ošetrení, na platnú legislatívu SR, ošetriť a následne pokračovať v liečbe u takéhoto počtu pacientov. Čakacia doba sa stále predlžuje a tým aj nutné opakované vyšetrenia pre zmenu stavu chrupu. Doporučujeme všetkým pacientom, ktorí potrebujú ošetrenie, aby zvážili ošetrenie aj v inom ZZ v meste Senica aj mimo mesta. Sme nútení zvážiť aj zrušenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj u dlhodobých pacientov, ktorí majú trvalé bydlisko mimo náš pridelený zdravotný obvod ( rajón).

Bližšie informácie Vám podá zdravotná sestra.

Vysvetlenie:

 

Adekvátna inštitúcia, Odbor zdravotníctva VÚC Trnava, ktorá prideľuje rajón pre zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti( PZS) v Senici tento problém preťaženia niektorých ZZ cielene nesleduje, možno eviduje, ale iné riešenie sme spolu nenašli. Zdravotné poisťovne považujú súčasnú minimálnu sieť zmluvných ZZ za dostatočnú. Noví mladší zubní lekári nepovažujú za potrebné žiadať VÚC o pridelenie nových rajónov, lebo by pracovali pod tlakom. Po roku 2015 do Senice prišli 4 noví PZS v odbore stomatológia, len jeden je nezmluvný a aj napriek tomu sme efekt zlepšenia situácie v našom ZZ nepocítili. Nový trend v liečbe v stomatológii je už dlhodobo zachovanie vlastného chrupu do vysokého veku, s tým súvisí aj iné spektrum výkonov a ich časová náročnosť v porovnaní so spôsobom ošetrovania v minulosti. Na tieto zmeny náš systém zmluvnej zdravotnej starostlivosti dostatočne nereaguje v oblasti rajonizácie v špecifických oblastiach Slovenska, ktorou je aj Záhorie.

Odkladanie ošetrenia pre nedostupnosť termínov zdravie v dutine ústnej len zhoršuje. V konečnom dôsledku rozhodovanie ako naložiť s vlastným zdravím je na pacientoch alebo zákonných zástupcoch v prípade detí. Ďakujeme Vám za pochopenie.

 

 

  

 

OBJEDNÁVANIENa tel. č. 0917 762668 v čase od 7:15  -  8:00 hod. a 12:00 - 12:30 hod ., prípadne e-mailom na info@dentadent.sk


Ďakujeme za pochopenie. 

 

 

Sme zdravotnícke zariadenie so zameraním na všeobecnú stomatológiu, predovšetkým na terapeutickú a preventívnu stomatológiu, ktoré sa rokmi praxe ukazujú ako najpotrebnejšie obory.

 

Služby

 

Preventívna stomatológia

Záchovná stomatológia

Endodoncia

Detská stomatológia

Protetická stomatológia

Všeobecná stomatochirurgia

Všeobecná parodontológia

Intraorálny röntgen

Predaj pomôcok dentálnej hygieny

 

Ordinačné hodiny

 

Pondelok:  7:30 - 11:30  12:30 - 13:30  13:30 - 15:00 administratíva
Utorok:  7:30 - 11:30  12:30 - 15:00
Streda:  7:30 - 11:30  12:30 - 15:00   
Štvrtok:  7:30 - 11:30  12:30 - 15:00
Piatok:  7:30 - 11:30  12:30 - 13:30  13:30 - 15:00 administratíva

 

Dentálna hygiena:

 

Pondelok - Piatok:  na objednanie
   

 

Parkovanie

 

Vyhradené a vyznačené 3 parkovacie miesta pre Dentadent s.r.o.

 

Cenník

Je k dispozícii k nahliadnutiu v čakárni.

 

Obvod:

 

Mesto Senica: Hviezdoslavova ulica, S. Jurkoviča, Športová ulica, Obchodná ulica, Jablonická cesta

Obec: Sobotište

 

Personál:

 

MUDr. Mária Sárkányová - zubný lekár, odborný garant, štúdium na LFUP Olomouc (1998), špecializácia SZU Bratislava (2001)

MDDr. Nikola Ivánková - zubný lekár, štúdium na LFUK Bratislava ( 2017 ) - na materskej dovolenke

Lenka Lamancová DiS. - diplomovaná dentálna hygienička, štúdium na VOŠ zdravotníckej pre DH s.r.o. Praha (2022)

Mgr. Eva Danišová - zdravotná sestra, recepčná

Mgr. Katarína Zich - zubný asistent

 

 

Oznamy

 

Vzhľadom na pretrvávajúci vyšší dopyt po stomatologickom ošetrení v našom regióne než sme schopní ponúknuť tak, aby sme neznevýhodňovali našich súčasných pacientov, nových pacientov nepriberáme. Nové dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvárame s pacientami, ktorí majú trvalé alebo prechodné bydlisko v našom pridelenom obvode.

 

  

Preventívne prehliadky
Vykonávame každý deň ráno od 7:30 hod. do 9:00 hod. Na preventívne prehliadky sa treba objednať.

Bolestivé stavy
Ak máte bolesť je potrebné pred návštevou nášho zdravotníckeho zariadenia zatelefonovať vo vymedzenom čase, sestrička sa s Vami dohodne na najvhodnejšom termíne návštevy pre Vás aj pre nás. Po 9 hodine ošetrujeme hlavne objednaných pacientov. Výnimkou sú úrazy, veľmi malé deti alebo iné závažné dôvody.

Za porozumenie ďakujeme.

Táto stránka používa cookies. Pokračovaním v používaní tejto stránky alebo kliknutím na tlačidlo Súhlasím súhlasíte s používaním súborov cookie.
Súhlasím